خبر فوری

خبر فوری

سه بعدی در بازار اروپایی وسایل الکترونیکی ای فا

در حال خواندن:

سه بعدی در بازار اروپایی وسایل الکترونیکی ای فا

اندازه متن Aa Aa

متخصصان آمریکایی بر این عقیده اند که در عرض 5پنج تا 10 ده سال آینده، وسایل برقی، زندگی روزمره، با تصاویر سه بعدی مجهز خواهد شد. به عبارتی تلویزیون، کامپیوت، تلفن دستی و بازیهای کامپیوتری همه تصاویر سه بعدی را نشان می دهند.
حتی کامپیوترهای ساخت آ ینده به دوربینهای استریو سه بعدی برای چت کردن و صحبتهای اینترنتیاست مجهز خواهند شد. شرکتهای کامپیوترسازی مختلف همه در همین زمینه تلاش می کنند.
 

مطالب بیشتر از فن آوری روز