خبر فوری

خبر فوری

در حال خواندن:

فیلم "ایمان" داستان فداکاری یک خواهر


فرهنگ

فیلم "ایمان" داستان فداکاری یک خواهر

“ایمان “ نام فیلم جدیدی به کارگردانی تونی “گلد وین“است. این فیلم برای اولین بار در لندن بروی پرده سینما آمد.

این فیلم بر اساس یک داستان واقعی است و داستان خواهری را نشان می دهد که برای بیرون آوردن برادرش از زندان حاضر به هرگونه فداکاری است.

فیلم “ایمان” بزودی، بروی پرده سینما در اروپا خواهد بود.

مطالب منتخب