خبر فوری

در حال خواندن:

کشف گنجینه های زیر خاکی در مجارستان و پرو


دانش و فن

کشف گنجینه های زیر خاکی در مجارستان و پرو

یک گنجینه باستان شناسی بسیار با ارزش با سه هزار سال قدمت، چندی پیش در یک مرکز خرید در مجارستان کشف شده است. چندین هزار شیئ گرانبها جواهرات طلا و نقره ، سکه های رومی کمیاب از جمله این یاقته هاست.

بخش خیره کننده ای از این یافته ها، سکه های کمیاب رومی قرن سوم و دوران امپراطور پروبوس است. سکه های طلای خالص که نقش سرامپراطور پروبوس بر آنها ضرب شده است.

در یک کاوش دیگر، باستان شناسان در محلی به نام لامبویکه در پرو، ویرانه های تمدنی قدیمی کشف شده کرده اند که شامل مقبره هایی سالم و تخریب نشده، اسباب و ابزار تشییع و معبد های مذهبی است. کارشناسان هم چنین بازمانده های بقایای انسانی و برگزاری آیین ها نیز کشف کرده اند.

این کشفیات مجموعه از بقایای فرهنگ های مختلفی است که در این ناحیه جغرافیایی شکوفا شده اند. قدمت آثار بدست آمده در لامبایکه به تاریخ 1500 سال پیش از میلاد تا تا دوران اشغال اینکا ها برمی گردد.

مطالب منتخب

مطلب بعدی
سفر به مریخ، آرزوی دیرینه انسان

دانش و فن

سفر به مریخ، آرزوی دیرینه انسان