خبر فوری

در حال خواندن:

هفته مد پاریس


فرهنگ

هفته مد پاریس

هفته مد پاریس اینبار میزبان طراحان خلاقی از سراسر جهان بود. طراحان، لباسهای جدید خود را بر تن مانکن ها کردند و در “هتل دو ویل” یا همان شهرداری پاریس لباسهایشان را به نمایش گذاشتند.

مطالب بیشتر درباره:

مطالب منتخب

مطلب بعدی
کارناوال ونیز، زمانی برای تجدید خاطره با ماسک، رقص و کازانووا

فرهنگ

کارناوال ونیز، زمانی برای تجدید خاطره با ماسک، رقص و کازانووا