خبر فوری

خبر فوری

درخواست برای نظارت بیشتر بر نمایندگان پارلمان اروپا

در حال خواندن:

درخواست برای نظارت بیشتر بر نمایندگان پارلمان اروپا

اندازه متن Aa Aa

مجموعه ای از رسواییهای مالی در پارلمان اروپا، این نهاد مهم اتحادیه اروپا را به فکر اعمال کنترل بیشتر بر روابط بین نمایندگان و گروههای فشار انداخته است بطوری که برخی نمایندگان گروه سبزها و کمونیستها خواهان اعمال محدودیت بیشتر برای گروههای فشار در هنگام ورود به پارلمان اروپا شده و خواسته اند که گزارشگرانی، مامور انتشار نوع ارتباطات آنها با نمایندگان شوند.

پس از افشای پیشنهاد رشوه ای به ارزش یک صد هزار یورو به سه تن از این نمایندگان در مقابل اعمال تغییراتی در برخی قوانین اروپا که منجر به استعفای دو تن از آنها شد، یکی دیگر از نمایندگان اتریش در پارلمان اروپا هم پس از افشای پرداخت بخشی از بدهی شخصی هفت میلیون یورویی خود از طریق بودجه این پارلمان، مجبور به استعفا شد.

اولیویه هودمن، از سازمان غیردولتی مبارزه برای شفاف سازی عملکرد گروههای فشار در اروپا در این باره می گوید: “بعضی از نمایندگان پارلمان اروپا یک شغل ثانویه دارند. بعضی از این مشاغل ثانویه در زمینه ارتباط با گروههای فشار است و بسیاری از آنها درگیر در جنگ منافع هستند. اینها موضوعاتی است که باید به صورت جدی مورد بحث قرار گیر زیرا تداخل منافع، مرحله اول فساد است و این چیزی است که مورد قبول شهروندان اروپایی نیست.”

به همین دلیل، پارلمان اروپا در نظر دارد در جلسه هفته آینده خود پیشنهاداتی را برای اعمال سختگیری بیشتر بر قوانین داخلی خود مطرح کند.