خبر فوری

خبر فوری

رتبه اعتباری ایرلند کاهش یافت

در حال خواندن:

رتبه اعتباری ایرلند کاهش یافت

اندازه متن Aa Aa

موسسه اعتبارسنجی “مودی“، رتبه اعتباری ایرلند را دو درجه کاهش داد.

مودی دلیل این کاهش را رشد اقتصادی ضعیف و افزایش بدهی های ایرلند اعلام کرد.

بدین ترتیب رتبه اعتباری ایرلند نزد مودی دو درجه کمتر از رتبه اعتباری این کشور نزد موسسات اعتباری دیگر چون “فیتچ” و “استاندارد اند پور” است.