خبر فوری

خبر فوری

در حال خواندن:

نمایشگاه عکس سازمان پزشکان دنیا، چهره فقر، جنگ و مصایب انسانها


فرهنگ

نمایشگاه عکس سازمان پزشکان دنیا، چهره فقر، جنگ و مصایب انسانها

نمایشگاه عکسی از شاخه اسپانیای سازمان پزشکان دنیا در مادرید برگزار شده است.

چهره فقر، مصایب انسانی و قربانیان جنگ درغنا ، سیرالئون ، هاییتی و کنیا و آمریکای جنوبی در عکس های عکاسان معتبر به نمایش در آمده است .

سازمان پزشکان دنیا یک سازمان بین المللی امدادی غیردولتی استو هدف نمایشگاه اطلاع رسانی به مردم، مشارکت در انعکاس حقایق دنیا و تغییر بی عدالتی هست.

سازمان پزشکان دنیا این نمایشگاه را در یادبود چهار امدادگری است که در سال 1997 و 1995 در فاجعه رواندا و جنگ بوسنی کشته شده اند برگزار کرده است.

نمایشگاه در گالری کاسا انسندیدا درمادرید در معرض دید عموم است.

مطالب منتخب

مطلب بعدی
مجمع الجزایرسالاویتسکی مقدس ترین عبادتگاه مسیحیان روسیه

زندگی

مجمع الجزایرسالاویتسکی مقدس ترین عبادتگاه مسیحیان روسیه