خبر فوری

خبر فوری

مقامات صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا وارد آتن شدند

در حال خواندن:

مقامات صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا وارد آتن شدند

مقامات صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا وارد آتن شدند
اندازه متن Aa Aa

در میان اعتراضات اتحادیه های کارگری یونان، به سیاست های ریاضتی دولت این کشور، مقامات صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا وارد آتن شدند، تا به بررسی وضعیت بحران مالی یونان بپردازند.

وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم هفته آینده، روز دوشنبه درباره بحران بدهی های یونان بحث و گفتگو می کنند، اما هر گونه تصمیم گیری در مورد کمکهای اضطراری جدید را به گزارش مقامات صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا منوط کرده اند.

آگلیس آگاپیتس، کارشناس اقتصادی می گوید:” چند ماه آینده برای یونان بسیار مهم است . چرا که این کشور نیاز دارد، نتایج ملموسی ازعملکرد خود را در راستای تعهداتی که مورد نظر صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپاست نشان دهد.”

رشد اقتصادی منفی سه و نرخ بیکاری بیش ازپانزده درصد در کنار بدهی و کسری بودجه 7.4 درصد تولید ناخالص داخلی، شرایط اقتصادی یونان را بیش از پیش پیچیده می کند.