خبر فوری

خبر فوری

در حال خواندن:

دستگاه بیدار کردن راننده های خواب آلود در جاده ها


دانش و فن

دستگاه بیدار کردن راننده های خواب آلود در جاده ها

خواب آلودگی راننده ها یکی از دلایل مهم تصادفات جاده ای است که هرساله در سراسر دنیا جان هزاران هزار انسان را می گیرد.

خواب آلودگی رانندگان حرفه ای علت بیست تا سی در صد از این تصادفات است.

بعد از هفده ساعت بیداری، درجه هوشیاری راننده برابر با وجود نیم گرم الکل در خون اوست.

فناوری برتر می تواند در کاهش نقش عامل انسانی تصادفات نقش دادشته باشد. یکی از این راه ها، دستگاه هشدار دهنده ای است که با دریافت تحرکات غیرعادی خودرو، صدای گوش خراشی پخش می کند. سرعت واکنش راننده در خاموش کردن این صدا، نشان دهنده درجه هوشیاری او است.

این دستگاه ساخت دانمارک است و در آمریکا با موفقیت بکار گرفته می شود.

مطالب منتخب

مطلب بعدی
آخرین سفر

فضا

آخرین سفر