خبر فوری

خبر فوری

پرداخت رشوه به قاضی توسط نخست وزیر ایتالیا

در حال خواندن:

پرداخت رشوه به قاضی توسط نخست وزیر ایتالیا

اندازه متن Aa Aa

دادگاه تجدید نظر میلان گروه «فینین وست» متعلق به سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا را به پرداخت 560 میلیون یورو به گروه رسانه ای «سیر» متعلق به «کارلو د بندتی» محکوم کرد. از این مبلغ 540 میلیون یورو به عنوان غرامت و 20 میلیون یورو دیگر به عنوان سود باید پرداخت شود.

دادگاه بدوی این مبلغ را 750 میلیون یورو تعیین کرده بود.

در سال 2007 یک دادگاه در ایتالیا، گروه متعلق به برلوسکونی را به فساد مالی و پرداخت رشوه به قاضی در جریان رسیدگی به یک پرونده حقوقی محکوم کرده بود.

بر اساس نظر دادگاه، گروه متعلق به برلوسکونی در سال 1991 یعنی زمانی که وی هنوز نخست وزیر نبود، با پرداخت رشوه به یک قاضی دادگاه، به صورت غیرقانونی موسسه انتشارات «آرنولدو موندادوری» که بخشی از گروه رسانه ای سیر بود را تصاحب کرده است.

آقای برلوسکونی پیش تر تصمیم دادگاه بدوی را «غیر عادلانه» و «بی منطق» خوانده بود.