خبر فوری

خبر فوری

سیاستهای بانک مرکزی آمریکا تا دو سال دیگرادامه می یابد

در حال خواندن:

سیاستهای بانک مرکزی آمریکا تا دو سال دیگرادامه می یابد

اندازه متن Aa Aa

در حالی نشست ماهانه سیاستگذاران بانک مرکزی آمریکا روز سه شنبه برگزار شد که این بانک ابزار موثر چندانی برای کنترل وضع موجود در اقتصاد آمریکا ندارد.

از آنجایی که نرخ بهره در آمریکا نزدیک به صفر است، بانک مرکزی نمی تواند از کاهش نرخ بهره به عنوان ابزار تسهیل و ترمیم کننده استفاده کند.

سومین برنامه محرک اقتصادی تنها گزینه پیش روی این بانک بود که بن برنانکی و همکارانش بدان متوسل نشدند و تنها به ادامه سیاستهای اقتصادیشان تا دو سال آینده تاکید کردند و وعده دادند که نرخ بهره افزایش نخواهد یافت.

هفته ها بحث بر سر افزایش سقف بدهی های دولت آمریکا در کنگره، باعث کاهش اعتماد به نفس بازار شد.

کاهش رتبه اعتباری آمریکا از سوی موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پور و آهستگی روند رشد اقتصادی آمریکا هم به این بی اعتمادی دامن زد.

تا جایی که در دو هفته گذشته ارزش سهام در بازار بورس نیویورک 15 درصد سقوط کرد.

در دو برنامه محرک اقتصادی قبلی، این بانک در مجموع دو تریلیون و سیصد میلیارد دلار پول به اقتصاد آمریکا تزریق کرد.