خبر فوری

خبر فوری

پرونده جنایی آمندا ناکس پس از چهار سال

در حال خواندن:

پرونده جنایی آمندا ناکس پس از چهار سال

اندازه متن Aa Aa

گزارش تحلیلی

خانه‌ای در پروجا واقع در ایتالیا، محل وقوع جرم و جایی که پیکر غرق در خون مردیت کرچر در دوم نوامبر سال ۲۰۰۷ پیدا شد.

پیکری نیمه برهنه با گلویی بریده در حالیکه ۴۳ ضربه چاقو بر آن فرود آمده بود.

تحقیقات کالبدشکافی حکایت از آن داشت که مردیت مورد تجاوز قرار گرفته بود.

مردیت کرچر، ۲۱ ساله دانشجوی اراسموس و بریتانیایی تبار هم خانه آماندا ناکس است. ظاهرا او از شرکت در یک ماجرای جنسی امتناع کرده و پس از آن دردسر آغاز شد.

روز ۶ نوامبر، آماندا ناکس، دانشجوی آمریکایی تبار و دوست پسر سابقش، رافائل سولچیتو همچون پاتریک دیا لومومبا، موسیقی‌دان و مسوول بار بازداشت شدند که لومومبا پس از چند روز آزاد شد.

روز ۲۰ نوامبر سال ۲۰۰۷ فرد چهارمی هم در منز آلمان بازداشت شد. او کسی نبود جز رودی هرمان گده، خرده فروشی با اصلیت ساحل عاجی و دارای سابقه کیفری.

گده اولین متهم تجاوز و مشارکت در قتل مردیت است. درخواست او مبنی بر محاکمه سریع به معنای کاهش مجازات در نظر گرفته شده برای مجرم است.

پس از اولین دور محاکمه، ۳۰ سال زندان او در سال ۲۰۰۹ به ۱۶ سال کاهش یافت و در سال ۲۰۱۰ این حکم قطعی شد.

دادخواهی علیه آماندا ناکس و رافائل سولچیتو، در ۱۶ ژانویه ۲۰۰۹ آغاز شد.

بازسازی صحنه جرم از سوی دادستان و اعلام نظرات قضات پرونده در نخستین مرحله حکایت از آن دارد که مردیت تمایلی به شرکت در ماجرای جنسی نداشته و توسط گده مورد تجاوز قرار گرفته و در حالیکه سولچیتو وی را گرفته بود، ناکس ضربات چاقو را بر بدن وی وارد کرده است.

اتهام کذب علیه پاتریک لومومبا که از سوی ناکس طرح شده، دفاعیات او را از درجه اعتبار ساقط و مجازات زندان او را یک سال بیشتر خواهد کرد.

در دسامبر سال ۲۰۰۹، در اولین حکم دادگاه آمندا ناکس به ۲۶ سال زندان و رفائل سولچیتو به ۲۵ سال زندان محکوم شدند.

اما ابهامات موجود در پرونده و دفاعیات وکلا خواستار تبرئه آن‌ها شده بود. تا اینکه در سال ۲۰۱۱ دوباره کار‌شناسان مستقل اعلام کردند که ضربات چاقو موجب مرگ مردیت شده است.