خبر فوری

خبر فوری

در حال خواندن:

راه حل های دیجیتال برای اشکالات فنی نامرئی


جهان آینده

راه حل های دیجیتال برای اشکالات فنی نامرئی

آنچه که اینجا می بینید، ماکت یک کلاهک است، یک قطعه بسیار حساس راکتور اتمی .

و این یک روبات پرتونگار که اختصاصا برای کنترل این کلاهک طراحی و ساخته شده است.

موضوع برنامه این هفته جهان، نوآوری های فنی برای افزایش سطح ایمنی محیط کار مانند نیروگاههای اتمی و گرمایی است، همراه با گزارش هایی از مادرید، هامبورگ و برلین.

مطالب منتخب

مطلب بعدی
ایمنی محیط کار و نقش فن آوری های جدید

جهان آینده

ایمنی محیط کار و نقش فن آوری های جدید