خبر فوری

در حال خواندن:

طرح ریل قطار سریع السیر بریتانیا اجرا می شود


بازرگانی

طرح ریل قطار سریع السیر بریتانیا اجرا می شود

دولت بریتانیا به اجرای طرح ریل قطار سریع السیر چراغ سبز نشان داد.

این پروژه 39 میلیارد و ششصد میلیون یورو هزینه دربر خواهد داشت. در این خط راه آهن سریع السیر، قطارهایی با طول 400 متر که توان جابه جایی هزار و صد مسافر را دارند حرکت خواهند کرد . بدین ترتیب فاصله بین دو شهر لندن، بیرمنگام 45 دقیقه طی خواهد شد.