خبر فوری

خبر فوری

وزیر نفت ایران: قطعا صادرات نفت به برخی کشورهای اروپایی قطع خواهد شد

در حال خواندن:

وزیر نفت ایران: قطعا صادرات نفت به برخی کشورهای اروپایی قطع خواهد شد

اندازه متن Aa Aa

رستم قاسمی وزیرنفت ایران ازکشورهای عضو اوپک خواست «به منافع و قواعد همکاری مشترک احترام بگذارند» و درپاسخ به تقاضای اروپا میزان تولید نفت خود را افزایش ندهند.

او همچنین در واکنش به تقاضای جمعی از نمایندگان مجلس ایران در پیش دستی و قطع صادرات نفت به اروپا ضمن تاکید بر تعامل دولت و مجلس در این مورد گفت: «قطعا صادرات نفت به برخی از کشورهای اروپایی قطع خواهد شد.»

آقای قاسمی درمورد کشورهای اروپایی مورد نظر که از آنها باعنوان «کشورهایی با سیاست خصمانه علیه ایران» نام برد و یا زمان احتمالی اجرای این تصمیم توضیح بیشتری نداد.

او دربخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اولویت داشتن سیاستهای انساندوستانه کشورش نسبت به منافع اقتصادی و سیاسی، گفت ایران در سرمای زمستان تمایلی به بستن شیرهای نفت خود بروی اروپاییها ندارد.