خبر فوری

خبر فوری

امپراطور ژاپن مورد عمل جراحی قلب قرار گرفت

در حال خواندن:

امپراطور ژاپن مورد عمل جراحی قلب قرار گرفت

اندازه متن Aa Aa

آکیهیتو، امپراطور 78 ساله ژاپن مورد عمل جراحی قلب قرار گرفت.

پزشکان گفته اند که این جراحی موفقیت آمیز بوده است.

همزمان هزاران نفر با حضور در مقابل کاخ او در توکیو و نوشتن دعا برای امپراطور خود آرزوی سلامت کردند.