خبر فوری

خبر فوری

زمینۀ محاکمه و تبرئۀ بالتازار گارسون در دادگاه عالی اسپانیا

در حال خواندن:

زمینۀ محاکمه و تبرئۀ بالتازار گارسون در دادگاه عالی اسپانیا

اندازه متن Aa Aa

دادگاه عالی اسپانیا روز دوشنبه بالتازار گارسون، قاضی سابق را در پروندۀ تحقیقاتش دربارۀ دوران سلطۀ فرانسیسکو فرانکو، حاکم سابق این کشور تبرئه کرد. او به دلیل ادامۀ تحقیقاتش پیرامون وقایع دوران حکومت نظامی فرانکو متهم به سرپیچی از قانون عفو عمومی سال ۱۹۷۷ در اسپانیا شده بود. اقامۀ دعوا علیه این قاضی سابق انتقادهای فراوانی علیه دستگاه قضائی اسپانیا به دنبال داشت. 
 
دادگاه عالی اسپانیا پیش تر این حقوقدان ۵۶ ساله را در پروندۀ دیگری دربارۀ شنود گفت‌و‌گوهای وکلا برای یازده سال به محرومیت از قضاوت محکوم کرده و او را از سمت قضاوت خلع کرده بود.
 
بالتازار گارسون نزدیک چهار سال قبل تحقیقات تازه‌ای را دربارۀ سرنوشت بیش از ۱۰۰ هزار نفر مفقود در دوران حکومت ژنرال فرانکو، در فاصلۀ سال‌های ۱۹۳۹ تا ۱۹۷۵ آغاز کرده بود.
 
براساس قانون اسپانیا تحقیق قضائی دربارۀ دوران فرانکو ممنوع است. اما بالتازار گارسون تحقیقات خود را دربارۀ افراد مفقود و کشته شده در طول جنگ داخلی اسپانیا و دوران حکومت فرانکو ادامه داده و به همین دلیل به دادگاه احضار شده بود.