خبر فوری

خبر فوری

صربستان نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا شد

در حال خواندن:

صربستان نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا شد

اندازه متن Aa Aa

پس از دو سال انتظار، صربستان به عنوان نامزد برای پیوستن به اتحادیه اروپا پذیرفته شد.

پس از تلاشهای بلگراد برای مصالحه با کوزوو و دستگیری راتکو ملادیچ، فرمانده نظامی صربهای بوسنی، اتحادیه اروپا در اولین روز اجلاس سران آن در بروکسل، درصدد برآمد تا برای پاداش این تلاشها، عضویت صربستان در اتحادیه اروپا را بررسی کند. عضویتی که البته مخالفانی هم دارد. روز چهارشنبه دهها نفر از ملیگراهای افراطی صرب با تجمع در مقابل کاخ ریاست جمهوری صربستان با پیوستن کشورشان به اتحادیه اروپا مخالفت کردند.

آنها می گویند برای این کار 200 هزار امضا نیز جمع آوری کرده اند.