خبر فوری

خبر فوری

بازی با مرگ کودک سه ساله چینی

در حال خواندن:

بازی با مرگ کودک سه ساله چینی

اندازه متن Aa Aa

یک کودک سه ساله چینی، در غیاب والدین شاغلش چشم پدربزرگش را دور دید و دل به موتورسواری زد. این کودک چینی، روز دوشنبه با موتور سیکلت پلاستیکی اش از چهارراهی شلوغ در شهر «ونژو» عبور کرد و جان سالم بدر برد و در جواب اینکه آیا ترسیده بوده است یا نه؟ گفت:«نه.»