خبر فوری

در حال خواندن:

اعتراض در ریودو ژانیرو به سیاست‌های اقتصاد بین الملل


بدون شرح

اعتراض در ریودو ژانیرو به سیاست‌های اقتصاد بین الملل

معترضان به نظام اقتصادی در نشست جهانی توسعه پایدار، روز بیست و یکم ژوئن در شهر ریو دوژانیرو تظاهراتی گسترده برپا کردند.
 
رویترز/ یوئسلی مارسیلینو
 

مطالب بیشتر از بدون شرح