خبر فوری

خبر فوری

با تنش در دولت ائتلافی بریتانیا بررسی اصلاح مجلس اعیان به تعویق افتاد

در حال خواندن:

با تنش در دولت ائتلافی بریتانیا بررسی اصلاح مجلس اعیان به تعویق افتاد

با تنش در دولت ائتلافی بریتانیا بررسی اصلاح مجلس اعیان به تعویق افتاد
اندازه متن Aa Aa

با تنش ایجاد شده بین اعضای حزب حاکم بریتانیا، بررسی طرح اصلاح مجلس اعیان این کشور در لحظات پایانی به تعویق افتاد.

حزب حاکم ائتلافی و محافظه کار دیوید کامرون پس از مخالفت ۹۱ تن از هم حزبیهای خود به رهبری جسی نورمان درمخالفت با اصلاح ساختار مجلس اعیان، علیرغم برتری عددی موافقان حزبی، از بیم رای نیاوردن این طرح با اضافه شدن مخالفان حزب کارگر به این جمع، سه شنبه شب ترجیح داد رای گیری درباره آنرا به پاییزموکول کند.

دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که همچنان سعی دارد ائتلاف خود با لیبرال دمکرات‌ها به رهبری نیک کلگ را حفظ کند، در این مورد گفت: «زمان آن فرا رسیده تا ساختار مجلس اعیان را اصلاح کنیم. تعداد اعضای آن چیزی در حدود نهصد نفر است و برخی از این افراد بخاطر اینکه اجدادشان دهه‌ها پیش چنین مقامی داشتند هنوز عضو این مجلس هستند. زمان اصلاحات است و این مجلس به چنین اصلاحاتی نیاز دارد.»

طبق طرح مزبور که از نقاط عطف ائتلاف حزب محافظه کار و حزب لیبرال دمکرات بشمار می‌رود، مجلس اعیان بریتانیا که یک مجلس غیرانتخابی-موروثی پرشمار است به یک مجلس کوچک‌تر دمکراتیک که چهار پنجم اعضایش انتخابی خواهند بود، تغییر شکل خواهد بود.

بدین ترتیب و در صورت قانونی شدن این طرح تعداد نمایندگان مجلس اعیان تا سال ۲۰۲۵ از ۸۲۶ نفر به ۴۵۰ نفر کاهش خواهد یافت و هشتاد درصد از این نمایندگان با رای مستقیم مردم و برای یک دوره غیرقابل تمدید ۱۵ ساله انتخاب خواهند شد. بیست درصد باقیمانده را هم کمیته مستقل تخصصی مربوطه منصوب خواهد کرد.

مجلس اعیان را باید از نظر ماهوی همتراز مجلس سنا در مدلهای دیگر حکمرانی دانست که می‌تواند مصوبات مجلس عوام یا پارلمان را رد یا بر آن مواردی را بیفزاید ولی به تنهایی و راسا قادر به ارائه طرح یا وضع قانون نیست.