خبر فوری

خبر فوری

مصر؛ محاکمه خبرنگار متهم به دعوت به کشتن مرسی

در حال خواندن:

مصر؛ محاکمه خبرنگار متهم به دعوت به کشتن مرسی

اندازه متن Aa Aa

اولین روز محاکمه، توفیق اوکاشا، مجری معروف تلویزیون مصر که متهم به دعوت مردم به کشتن محمد مرسی رییس جمهور این کشور است، برگزار شد.

او در این جلسه دادگاه، ضمن رد این اتهام و تاکید بر این که صرفا از آقای مرسی انتقاد کرده، حزب اخوان المسلمین را متهم به ایجاد خفقان در کشور و بازگشت به سیستم قبل از انقلاب کرد.

اما وکیل حزب اخوان المسلمین با تاکید بر این که بین آزادی بیان و تشویق به قتل افراد تفاوت وجود دارد، گفت: “توفیق اوکاشا با دعوت مردم به کشتن رییس جمهور، از خط آزادی بیان عبور کرده است.”

توفیق اوکاشا، اولین خبرنگار پس از سقوط حسنی مبارک است که در مصر محاکمه می شود.