خبر فوری

خبر فوری

در حال خواندن:

پلیاد دو، ماهواره ای برای تصاویر با دقت فوق العاده از زمین


دانش و فن

پلیاد دو، ماهواره ای برای تصاویر با دقت فوق العاده از زمین

ماهواره پلیاد دو که در یک مرکز در شهر تولوز فرانسه در حال تکمیل شدن است قرار است اول دسامبر 2012 در مدار خود قرار داده شود.

پلیاد دو در کنار اولین نسخه آن، روزانه 1200 تصویر با جزییات بسیار دقیق از زمین گرفته و ارسال خواهند کرد.

مطالب منتخب

مطلب بعدی
گفتگو با دانشجویان انجمن آب و هوا و دانش و نوآوری

generation-y

گفتگو با دانشجویان انجمن آب و هوا و دانش و نوآوری