خبر فوری

در حال خواندن:

صنعت فضایی اروپا پر رونق است


فضا

صنعت فضایی اروپا پر رونق است

بسیاری از کشورهای اروپایی با بحران مالی و اقتصادی جدی روبرو هستند. بحرانی که بخش های مختلف صنایع آنها را تهدید می کند. در این شرایط دشوار، صنعت فضا در چه موقعیتی قرار دارد؟ و چه چشم اندازی می توان برای آینده در نظر داشت؟ پاسخ به این سوالات، در این قسمت از برنامه “فضا”.

مطالب منتخب

مطلب بعدی
اندازه گیری میدان مغناطیسی زمین به کمک ماهواره ها

فضا

اندازه گیری میدان مغناطیسی زمین به کمک ماهواره ها