خبر فوری

خبر فوری

بدگمانی به جامعه امروز چین در آثار نقاش چینی

در حال خواندن:

بدگمانی به جامعه امروز چین در آثار نقاش چینی

اندازه متن Aa Aa

نمایشگاه جامعی از آثار نقاشی هنرمند چینی یو مین جون در پاریس در نمایش است. این نمایشگاه نگاهی بدگمان و بدبینانه به جامعه امروز چین دارد. نگاهی که هنرمند آنرا به وضعیت کلی همه انسانها نیز تعمیم می دهد.

یو مین جون در خلق این آثار از تکنیکهای هنری متفاوتی از کارتون تا تصویرسازی گرافیک بهره برده است. کارهای قدیمی تر او تصویرسازی شخصیت ها و کارهای اخیرش تصویر موقعیت های تکراری و بیهوده و اشاره به برخی موقعیتهای تاریخی است.

این نمایشگاه تا آخر مارس 2013 در بنیاد کارتیه پاریس برقرار است.

مطالب بیشتر از مجله روز