خبر فوری

خبر فوری

اشیا مرتبط با اینترنت، پدیده ای متداول در سال 2012

در حال خواندن:

اشیا مرتبط با اینترنت، پدیده ای متداول در سال 2012

اندازه متن Aa Aa

نهمین کنفرانس وب به نام “وب 12- اشیا متصل” از 4 تا 6 دسامبر در پاریس برگزار شد.

این رویداد با شرکت 3500 کارشناس، سرمایده گذار و دست اندکار وب یکی از مهمترین رویداد ها در عرصه شبکه جهانی اینترنت محسوب می شود.

مطالب بیشتر از فن آوری روز