خبر فوری

خبر فوری

گوشت اسب در لازانیای شرکت فیندوس

در حال خواندن:

گوشت اسب در لازانیای شرکت فیندوس

اندازه متن Aa Aa

شرکت اغذیه فیندوس نتایج آزمایش آژانس استاندارد مواد غذایی بریتانیا را تأیید کرده و گفته است که در ترکیب لازانیای آن گوشت اسب کشف شده است. فیندوس می‌گوید خریداران لازانیای فیندوس می‌توانند با شرکت تماس بگیرند و درخواست غرامت کنند.