خبر فوری

خبر فوری

جدال قانونگذاران جمهوریخواه و دموکرات بر سر کاهش هزینه های دولتی و افزایش مالیات

در حال خواندن:

جدال قانونگذاران جمهوریخواه و دموکرات بر سر کاهش هزینه های دولتی و افزایش مالیات

اندازه متن Aa Aa

کاهش خودکار یک سری از هزینه های دولت ایالات متحده از روز جمعه آغاز خواهد شد. هر چند قانون گذاران دموکرات پیشنهاد کاهش خودکار هزینه های دولتی را پذیرفتند اما در عین حال پیشنهاد داده بودند تا همراه با کاهش هزینه های دولت ، در آمد های مالیاتی افزایش پیدا کند تا در زمینه بودجه دولت به تعادل برسد. اما نمانیدگان جمهوریخواه کنگره با این موضوع مخالفند. آنگونه که جان بینر سخنگوی مجلس نمایندگان می گوید دولت چشم اندازی متناقض در این زمینه دارد


ریس جمهوری درباره بستن تمام راههای فراربه عنوان یک راه حل حرف می زند.
آیا واقعا می خواهیم راههای فرار را ببندیم. مطمینیم. پس این از طریق اصلاحات مالیاتی و کار آفرینی میسر خواهد شد و نه با خلق هزینه های دولتی جدید”.
.

جمهوری خواهان پیشنهاد داده اند که در سال جاری میلادی در مجموع ۸۵ میلیارد
از هزینه های دولت کم شود و در مقابل رییس جمهوری آزاد است تا هزینه ها را آنطور که می خواهد بکار گیرد.

یکی از کارمندان دولتی نگران از دست دادن کارش می گوید: “ امیدوارم بازی را متوقف کنند، ، بازی سیاست را و برای مردم کار کنند. کار درست را انجام دهند
کاهش هزینه های دولتی باعث می شود تا برخی از مدارس دولتی بسته شوند و این باعث نگرانی والدین فرزندان است.. “