خبر فوری

خبر فوری

استعفای وزیر دارایی بلژیک

در حال خواندن:

استعفای وزیر دارایی بلژیک

اندازه متن Aa Aa

استیون واناکر، وزیر دارایی بلژیک از حزب دموکرات مسیحی فلاماند استعفا کرد.

به نوشته مطبوعات بلژیک یکی از نزدیکان آقای واناکر در سرمایه گذاری بحث برانگیز جنبش کارگران مسیحی فلاماند از شاخه های حزب دموکرات مسیحی فلاماند در بانک دکسیا دخالت داشته است.

آقای واناکر ۴۹ ساله ضمن رد تمام شایعات علیه خود مبنی بر داشتن منافع در این سرمایه گذاری و معامله، ادامه کار در دولت بلژیک را با توجه به شرایط کنونی غیر ممکن خواند.

استعفای وزیر دارایی بلژیک زمانی مطرح می شود که دولت این کشور در صدد اعمال اصلاحاتی اساسی در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور است، و در نظر دارد اختیارات بیشتری به نهادهای اداره کننده مناطق والونی و فلاندر اعطا کند.