خبر فوری

خبر فوری

رهبر کودتای آفریقای مرکزی رئیس دولت انتقالی خواهد بود

در حال خواندن:

رهبر کودتای آفریقای مرکزی رئیس دولت انتقالی خواهد بود

اندازه متن Aa Aa

رهبر کودتا در جمهوری آفریقای مرکزی اعلام کرد که تا زمان انتخاباتی که قرار است سه سال دیگر برگزار شود او رهبری دولت انتقالی را به عهده خواهد گرفت.

میشل جوتودیا در دولت انتقالی هدایت چند وزارتخانه از جمله وزارت دفاع را هم به عهده خواهد داشت.

کودتای اخیر در آفریقای جنوبی از طرف جامعه بین المللی محکوم شده است.