خبر فوری

خبر فوری

بولیوی؛ دهمین روز اعتصاب سراسری و درگیری با پلیس

در حال خواندن:

بولیوی؛ دهمین روز اعتصاب سراسری و درگیری با پلیس

اندازه متن Aa Aa

در دهمین روز اعتصاب سراسری در بولیوی که بوسیله بزرگترین سندیکای کارگری این کشور سازمان دهی شده، تنش میان تظاهرکنندگان و پلیس افزایش یافت.

تظاهرکنندگان به میزان پایین حقوق و بازنشستگیشان اعتراض دارند.