خبر فوری

در حال خواندن:

مارمولک بزرگ آبی در پارلمان تایلند


بدون شرح

مارمولک بزرگ آبی در پارلمان تایلند

مارمولکی بزرگ (مارمولک مانیتور آب) به مدت دو روز در ساختمان پارلمان تایلند در بانکوک، پایتخت، به مدت دو روز پرسه زد و صحنه ای غریب آفرید.

مطالب بیشتر از بدون شرح