خبر فوری

خبر فوری

عملکرد مدل اقتصادی ترکیه

در حال خواندن:

عملکرد مدل اقتصادی ترکیه

اندازه متن Aa Aa

ترکیه طی دهه اخیر رشد اقتصادی قابل توجه را تجربه کرده است. دولت رجب طیب اردوغان همواره به آنچه «مدل اقتصادی ترکیه» خوانده می شود تاکید داشته است و بسیاری از کارشناسان مسایل اقتصادی نیز ترکیه را نمونه ای مناسب برای دیگر کشورهای در حال توسعه معرفی می کردند.

اما شاید اکنون بتوان گفت که اعتراضات گسترده مردمی که از استانبول، قلب اقتصادی کشور، آغاز شد به نوعی عملکرد این سامانه اقتصادی را زیر سوال برد. سامانه ای که موفق شده رشد اقتصادی کشور را به رغم افت سال ۲۰۱۲، با تکیه بر صنعت گردشگری، در سال جاری به ۳/۴ درصد برساند و میزان بیکاری را به ۹ درصد نیروی کار کاهش دهد، هرچند با توجه به وابستگی زیاد به سرمایه گذاران خارجی و تورمی ۶ درصدی همچنان متزلزل به نظر می رسد.

«مدل اقتصادی ترکیه» به نام خصوصی سازی و بعضا بدون مصالحه، طرح های عظیم ساخت و ساز شهری را اجرایی کرده و به بهانه «مدرنیزاسیون» و جذب هر چه بیشتر گردشگران، بافت شهری را تغییر داده است. نمونه بارز آن، ساخت هفت آسمان خراش در محله «حیدر پاشا» و تخریب راه آهن تاریخی آن است.

منتقدان مدل اقتصادی دولت ترکیه، تخریب پارک گزی برای ساخت یک مرکز خرید را نیز در راستای همین سیاستگذاری می دانند.