خبر فوری

خبر فوری

شرکت نمایندگان نهادهای مدنی در نشست رهبران اروپا

در حال خواندن:

شرکت نمایندگان نهادهای مدنی در نشست رهبران اروپا

اندازه متن Aa Aa

در نشست روزهای پنجشنبه و جمعه رهبران اتحادیه اروپا که در محل شورای اروپا در جریان است، نمایندگان برخی نهادهای مدنی و گروه های اجتماعی نیز حضور داشتند.

“اما مارچه گاگلیا“، رئیس فدراسیون صنایع و بازرگانی اروپا، در مورد کافی بودن بودجه شش میلیارد یورویی برای غلبه بر معضل بیکاری جوانان به یورونیوز گفت: “فکر نمی کنم کافی باشد، ولی آغاز خوبی است. شش میلیارد یورو یک آغاز است و در نهایت غلبه بر بیکاری زمانی ممکن است که رشد اقتصادی داشته باشیم. تخصیص ضمانت برای اشتغال جوانان را مفید می دانیم و از آن حمایت می کنیم.”

روز پنجشنبه همچنین کاهش بیشتر بودجه اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا مورد بحث قرار گرفت.

لازلو آندور، کمیسر اروپا در مسئله اشتغال و کارآفرینی در این زمینه به یورونیوز گفت: “ما نیاز به منابع بیشتری داریم، اما با کاهش بودجه اتحادیه اروپا و بودجه خدمات اجتماعی، بر بیکاری غلبه نخواهیم کرد.”

در نشست رهبران اروپا، علاوه بر معضل بیکاری جوانان در اروپا، ایجاد ارتباط بین رشد اقتصادی و سیاست های ریاضتی و نیز سرنوشت بودجه هفت سال آینده اتحادیه اروپا مورد بحث قرار می گیرد.