خبر فوری

خبر فوری

برچیده شدن یک شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر در اسپانیا

در حال خواندن:

برچیده شدن یک شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر در اسپانیا

اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

یک شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر که در اروپا و آمریکای جنوبی فعالیت داشت، در اسپانیا برچیده شده و 74 تن از اعضای آن نیز دستگیر شدند.

پلیس اسپانیا می گوید که 575 کیلوگرم کوکائین از این شبکه کشف شده و پنج آزمایشگاه غیرقانونی نیز بسته شده است.