خبر فوری

خبر فوری

چاپ تصویر رهبر جنبش جنجالی "فمن" بر روی تمبرهای فرانسوی

در حال خواندن:

چاپ تصویر رهبر جنبش جنجالی "فمن" بر روی تمبرهای فرانسوی

اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

چاپ تمبری جدید با تصویر اینا شوشنکو، رهبر جنبش “فمن” و از مدافعان ازدواج همجنسگرایان، در فرانسه، بار دیگر تنش میان طرفداران و مخالفان این نوع ازدواج را در این کشور تشدید کرده است.

اعضای جنبش اوکراینی “فمن” تاکنون چندین تظاهرات با سینه های برهنه در فرانسه برگزار کرده اند.