خبر فوری

در حال خواندن:

رونمایی از نوزاد سلطنتی بریتانیا


بدون شرح

رونمایی از نوزاد سلطنتی بریتانیا

دوک و دوشس کمبریج، نوزاد خود را در مقابل بیمارستانی که در آن بدنیا آمد، به جهان معرفی کردند. این شاهزاده در تاریخ ۲۲ ژوئیه متولد شد

مطالب بیشتر از بدون شرح