خبر فوری

خبر فوری

زلزله سواحل مکزیک را لرزاند

در حال خواندن:

زلزله سواحل مکزیک را لرزاند

اندازه متن Aa Aa

سواحل اقیانوس آرام در مکزیک با زمین لرزه ای به بزرگی شش و دو دهم در مقیاس ریشتر رو به رو شد.

این زلزله، هشت پس لرزه را در پی داشته است. ساختمان های آسیب دیده بر اثر این زمین لرزه از مکزیکوسیتی دور بوده اند. با این همه گزارشی از برجا ماندن تلفات انسانی منتشر نشده است.