خبر فوری

خبر فوری

سربازان اسرائیلی یک فلسطینی را کشتند

در حال خواندن:

سربازان اسرائیلی یک فلسطینی را کشتند

اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

سربازان اسرائیلی، روز دوشنبه، یک فلسطینی را در مرز باریکه غزه کشتند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل «نزدیک شدن و تماس» این فلسطینی با نرده های مرز را دلیل تیراندازی سربازان عنوان کرد و توضیح دیگری نداد.