خبر فوری

در حال خواندن:

برپایی نشست تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در ورشو


لهستان

برپایی نشست تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در ورشو

نمایندگان حدود 200 دولت جهان روز دوشنبه در ورشو، پایتخت لهستان برای شرکت در نشست پیمان تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد گردهم می آیند.

یافتن تدابیر تازه در راستای کاهش تولید گازهای گلخانه ای از مهمترین موضوعات مطرح در این نشست خواهد بود.

همچنین کِلی دِنت از آکسفام به موضوعی دیگر اشاره می کند. وی می گوید: «تغییرات آب و هوایی بر گرسنگی و تولیدات غذایی موثر است. ما می خواهیم شاهد سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه برای فقرا باشیم تا بتوانند سازگار شده و با اثرات تغییرات جوی که اکنون احساس می کنند مقابله کنند.»

مدافعان محیط زیست و کنشگران اجتماعی نیز خود را برای ابراز اعتراض آماده کرده اند. گمان می رود که همزمان با آغاز این نشست بین المللی و حضور دوربین خبرنگاران، ورشو شاهد تظاهرات باشد.

در یورونیوز مفتخریم که روزنامه‌نگاران ما در سراسر جهان آماده‌اند تا برای شما دیدگاهی محلی از اخبار جهانی به ارمغان بیاورند. در ادامه می‌توانید مطالب بیشتری درباره این موضوع به زبانی که مطلب به آن نوشته شده است بخوانید.

فیلیپین

ارسال کمک های بشردوستانه به فیلیپین