خبر فوری

در حال خواندن:

جشنواره عجیب در روستای پیورنال اسپانیا


بدون شرح

جشنواره عجیب در روستای پیورنال اسپانیا

در روستای پیورنال در اسپانیا، جشنواره سالانه شگفت انگیزی برگزارمی شود که در جریان آن صدها تن با شلغم به فردی که لباس شیطان بر تن دارد حمله می کنند. دلیل و چگونگی آغاز این جشنواره بر کسی روشن نیست، اما گفته می شود سنتی چند قرنی است که در ژانویه هر سال در این روستا که کمی بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت دارد، برگزار می شود.

مطالب بیشتر از بدون شرح