خبر فوری

خبر فوری

پایان تنشها بین گوگل وسامسونگ

در حال خواندن:

پایان تنشها بین گوگل وسامسونگ

اندازه متن Aa Aa

گوگل و سامسونگ، دو شرکت معظم اقتصادی نزاعهای حقوقیشان را پایان خواهند داد.

این دو شرکت که ماههاست در دعوای حقوقی بر سر حق ثبت اختراع با یکدیگر قرار دارند، گفته اند که روز یکشنبه به توافقی مشترک دست یافته اند.

سامسونگ و گوگل در بیانیه ای مشترک گفته اند که توافق اخیر آنها را به همکاری عمیقتر و تحقیقات بیشتر روی پروژه های فعلی و آینده کمک خواهد کرد.