خبر فوری

در حال خواندن:

اعتراض به خصوصی سازی بیمارستان


بدون شرح

اعتراض به خصوصی سازی بیمارستان

دولت منطقه ای مادرید روز دوشنبه طرح های خصوصی سازی شش بیمارستان دولتی را لغو کرد. این خبر پس از آن منتشر شد که دیوان عالی منطقه ای به تصمیم دولت محافظه کار گونزالس رای منفی داد.
خصوصی سازی بیمارستانها اعتراضات خیابانی پزشکان اسپانیا را به دنبال داشت.

مطالب بیشتر از بدون شرح