خبر فوری

خبر فوری

اعتصاب کارکنان بخش خدمات دولتی در آلمان

در حال خواندن:

اعتصاب کارکنان بخش خدمات دولتی در آلمان

اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

کارکنان بخش دولتی در آلمان دست به اعتصاب زدند.

این اعتصاب شبکه حمل و نقل عمومی، کودکستان ها و بخش جمع آوری زباله را دربر گرفته است.

سندیکای کارگری خواستار افزایش دست کم ۱۰۰ یورو به حقوق کارکنان این بخش ها شده است.