خبر فوری

خبر فوری

آتش سوزی در کالیفرنیا

در حال خواندن:

آتش سوزی در کالیفرنیا

اندازه متن Aa Aa

خبرکوتاه

خشکی و گرمای کم سابقه هوا در کالیفرنیا بار دیگر مشکل آفرید و بخشی از جنگلهای ووفورد را به خاکستر بدل کرد. این آتش سوزی در تپه های ووفورد باعث نگرانی افراد محلی گردید.