خبر فوری

خبر فوری

اعتصاب در فرانسه؛ این بار صاحبان داروخانه ها

در حال خواندن:

اعتصاب در فرانسه؛ این بار صاحبان داروخانه ها

اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

صاحبان داروخانه های فرانسه روز سه شنبه در اعتراض به سیاستهای دولت اعتصاب کردند.

شماری از پزشکان و صاحبان مشاغل آزاد که تابع مقررات ویژه ای هستند نیز به آنها پیوسته و تظاهرات کردند.

به گفته معترضان، طرح دولت برای صدور اجازه فروش دارو توسط سوپرمارکت ها، تعرفه و انحصار مشاغل آنها را زیر سوال می برد.