خبر فوری

خبر فوری

سیل در سائوپائولو

خبر کوتاه دو روز بارش بارانهای شدید و وزش باد برخی از منازل مسکونی در سائوپائولوی برزیل را ویران کرده و روزمره ساکنان این شهر را با معضلات فراوانی

در حال خواندن:

سیل در سائوپائولو

اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه
دو روز بارش بارانهای شدید و وزش باد برخی از منازل مسکونی در سائوپائولوی برزیل را ویران کرده و روزمره ساکنان این شهر را با معضلات فراوانی مواجه کرده است.