خبر فوری

خبر فوری

TODO: Add variables

بدون شرح

اعتراض صدها نفر در مالی به حمله هوایی نیروهای سازمان ملل متحد

صدها نفر در مالی، به حمله هوایی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به شورشیان طوارق اعتراض کردند. حمله نیروهای حافظ صلح سازمان ملل پس از ان انجام شد که شورشیان مالی بسوی صلح بانان شلیک کردن

مطالب بیشتر از بدون شرح