خبر فوری

خبر فوری

TODO: Add variables

بدون شرح

نجات جان یک نوزاد و انتقال او به بیمارستان

پلیس در ویلنیوس لیتوانی موفق شد جان نوزادی را که در حال خفگی بود نجات دهد. این نوزاد پس از نجات برای مراقبتهای ویژه ساعتهای بیشتری در بیمارستان ماند.

مطالب بیشتر از بدون شرح