خبر فوری

خبر فوری

بدون شرح

حمله به سفیر آمریکا در کره جنوبی

این تصاویر مربوط به لحظات پس از حمله به سفیر آمریکا در کره جنوبی است.

وی روز سه شنبه با چاقو مورد حمله قرار گرفت و زخمی شد. جراحت وی به قدری عمیق بود که هشتاد بخیه خورد.

مطالب بیشتر از بدون شرح