خبر فوری

خبر فوری

TODO: Add variables

بدون شرح

حمله به سفیر آمریکا در کره جنوبی

این تصاویر مربوط به لحظات پس از حمله به سفیر آمریکا در کره جنوبی است.

وی روز سه شنبه با چاقو مورد حمله قرار گرفت و زخمی شد. جراحت وی به قدری عمیق بود که هشتاد بخیه خورد.

مطالب بیشتر از بدون شرح